Hakkımızda
PYD Enerji İlgi Grubu, enerji projeleri ile ilgili bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşŸılması için bir platform oluşŸturmak, güncel sorunların çözümü için iletişŸim ortamları yaratmak, sektör oyuncularını ve meslektaşŸlarımızı enerji projelerinde proje yönetiminin rolü konusunda bilinçlendirmek, bu çerçevede teknolojik gelişŸmelerin ülke çapında yaygınlaşŸtırılmasına katkı sağŸlamak, amaçları doğŸrultusunda faaliyet göstermektedir.
Haberler & Duyurular
Fotoğraflar


Faaliyet Raporu