Hakkımızda
1995 yılında Ankara’da kurulmuşŸ olan Proje Yönetim DerneğŸi, Türkiye’de kamu ve özel sektör kuruluşŸlarında proje yönetim anlayışŸının temellerinin yerleşŸmesine, gelişŸmesine ve bu anlayışŸın uygulanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

PYD Enerji İlgi Grubu, enerji projeleri ile ilgili bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşŸılması için bir platform oluşŸturmak, güncel sorunların çözümü için iletişŸim ortamları yaratmak, sektör oyuncularını ve meslektaşŸlarımızı enerji projelerinde proje yönetiminin rolü konusunda bilinçlendirmek, bu çerçevede teknolojik gelişŸmelerin ülke çapında yaygınlaşŸtırılmasına katkı sağŸlamak, amaçları doğŸrultusunda faaliyet göstermektedir.

Enerji İlgi Grubu PYD çatısı altına ve PYD kurumsal kimliğŸi çerçevesinde çalışŸmaktadır.


Misyonumuz

Enerji sektöründe proje yönetimi ilkelerinin uygulanması konularında sektör paydaşŸlarını ve çalışŸanlarını bilinçlendirmek ve enerji projelerinde yönetim konularıyla ilgili paylaşŸım/iletişŸim ortamı yaratmak.

Fotoğraflar


Faaliyet Raporu